OGLAS: Prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

URBAN PROTECTION TRAINING CENTER     MONTENEGRO Podgorica 28.07.2020 god.

OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

URBAN PROTECTION TRAINING CENTER     MONTENEGRO Podgorica 25.02.2020 god.

Obuka za zanimanje zastitar/ka tehničar/ka

Postovani, Obuka za zanimanje zaštitar/ka tehničar/ka pocece u ponedeljak, 03.02.2020.god u 13h u prostorijama Montenegro Uptc.

Prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO Organizator obrazovanja odraslih Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica Tel. 020 290 209; 067 266 589

Oglas za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

PU “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO” Organizator obrazovanja odraslih Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica website: www.uptc.me e-mail: direktor@uptc.me Tel. 020 290 209; 067 266 589

Oglas za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje PRATILAC/LJA VRIJEDNOSTI

PU “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO” Organizator obrazovanja odraslih Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica website: www.uptc.me e-mail: direktor@uptc.me Tel. 020 290 209; 067 266 589

Obuka u Podgorici i Budvi

Poštovani, Obuka za zanimanja Zaštitar/ka lica i imovine, Tehničar/ka zaštitar/ka i Čuvar/ka planiran je da počne u Podgorici i Budvi 21.11.2019 (četvrtak).

Oglas za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

PU “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO” Organizator obrazovanja odraslih Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica website: www.uptc.me e-mail: direktor@uptc.me 
POGLEDAJ VIŠE