Zaštita jednakosti

START:
15.02.2016.
DURATION:
3 mjeseca

Categories

Zaštita jednakosti

Privatna ustanova “Urban Protection Training centar Montenegro” potpisala je ugovore sa 10 lica sa invaliditetom za poslove SOS linije za bezbjednost.

Obuka je dio projekta “Zaštita jednakosti”, koji je UPTC MNE u saradnji sa NVO “Udruženjem roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica” otpočeo 18. januara ove godine, a koji je odobren od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema.

Projektom je predviđena obuka 10 lica sa invaliditetom za poslove SOS linije za bezbijednost (zaštita ljudi, zaštita životinja i zaštita životne sredine). Nakon sprovedene obuke, pet osoba će biti radno angažovano na period od četiri mjeseca.

Obuka je počela 15. februara 2016. godine i trajaće do 15. maja 2016. godine. Održava se dva puta nedjeljno. Predavači(ce) su: Slavica Striković, ekspertkinja za ljudska prava, Nevenka Vuković, filozofkinja, predavačica etike SOS linije i mehanizama zaštite jednakosti, Nataša Dragović, predavačica osnova komunikacija i ljudskih prava i Zoran Radović, pravnik, predavač pravnih aspekata, krivične oblasti, prekršaja i zakona.
Projektom koordinira Rajka Đuričković.
Policajci, zaštitari i vatrogasci koji će biti uključeni u implementaciju SOS linije za bezbjednost će proći obuku ra rad na SOS liniji, kao i kompletnu proceduru za sticanje znanja i vještina potrebnih za saradnju SOS linije i institucija sistema.
SOS linija će biti i telefonska i e-mail forma.

Odgovori