o_nama 

“URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR Montenegro” ( UPTC Montenegro)

je privatna Ustanova osnovana 08. 10. 2012. čija je djelatnost organizacija obrazovanja odraslih osoba.

 

Skraćeni naziv: URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO

Puni naziv: ORGANIZATOR OBRAZOVANJA ODRASLIH PU “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR

Oblik organizovanja: USTANOVA

Registarski broj: 80024718

PIB: 02902486

Šifra djelatnosti: 8559

Naziv djelatnosti: Ostalo obrazovanje

Adresa sjedišta: UL. DR VUKAŠINA MARKOVIĆA BR. 80

Mjesto sjedišta: PODGORICA

Direktorica: Biljana Stojanović

Osnivač: Aleksandar Alex Đuričković