PRVA ESA CLOSE PROTECTION OBUKA U CRNOJ GORI POČINJE 27. NOVEMBRA

PRVA ESA CLOSE PROTECTION OBUKA U CRNOJ GORI POČINJE 27. NOVEMBRA

Prva ESA CLOSE PROTECTION obuka u Crnoj Gori počinje 27.11.2023. godine u prostorijama Urban Protection Training Centar škole. Obuka traje 12 dana, sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, cijena je 1.750e. Za sve dodatne informacije pozovite nas na 067816888. Prijave su otvorene, a broj mjesta je ograničen!

OPERATIVNA ZAŠTITA (Close Protection Operative)

Glavni cilj kursa je da polazniku pruži sva neophodna teorijska znanja i praktične vještine za rad kao agenta za blisku zaštitu čim završi naš 14-dnevni intenzivni program. Kurs će koristiti minimum predavanja u učionici sa maksimumom realnih i praktičnih vježbi na terenu, kako bi se pružilo potpuno razumjevanje operacija bliske zaštite širom svijeta. Kurs CPO obuhvata sveukupno znanje iz oblasti „Poslovne” i „Dostojanstvene” oblasti bliske zaštite, a program obuke je zasnovan na provjerenim metodama obuke. Kurs je odobren od strane HABC Avarding Bodi.
Na kraju obuke polaznici dobijaju Međunarodni sertifikat HABC nivoa 3 za blisku zaštitu.
Ovaj kurs će se izvoditi koristeći teorijske i praktične vježbe. Predavanja će se izvoditi u učionici, gradskom naselju i streljani.

Završna vježba će sadržati VJEŽBU U GRADU – trening u realnim svakodnevnim situacijama.

TAJNA BLISKA ZAŠTITA (Covert Close Protection)

U današnje vrijeme, posebno u korporativnom svijetu, sve više direktora prelazi na tajne detalje bliske zaštite. Direktori žele da budu zaštićeni, ali ne žele da vide ili osjete agente oko sebe. Ovo je skup vještina koji pruža ovaj kurs tajne bliske zaštite.
Tajna zaštita sprječava potencijalne napade mnogo prije nego što oni uopšte počnu i izbjegava sve vrste problematičnih situacija za direktora.
Kurs drže specijalisti instruktori koji i sami imaju decenije operativnog iskustva prikrivene bliske zaštite. Oni donose primjere iz stvarnog svijeta i simulacije, čineći trening intenzivnim, uzbudljivim i izazovnim.
Kurs se izvodi kombinacijom predavanja u učionici, interaktivnih vježbi i simulacijom terenske obuke.

Vidimo se na novoj obuci!

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori