Vanredni rok i ost.

Obavještavam Vas da će se vanredni ispitni rok za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara održati 07.12.2013.godine, sa početkom u osam časova na Pravnom fakultetu (sala br.4).

Kandidati koji nisu dostavili uvjerenja o uspješno završenoj obuci (fotokopije) mogu uraditi to naknadno lično ili preko UPTC-škole.

Kandidati koji su odložili polaganje ispita za 07.12.2013. godine su:
Čupić Zoran, Stanišić Željko, Miličković Milorad, Minić Marko, Furundžić Dejan, Popović Radivoje,
Čindrak Esad, Boričić Božina, Stevančević Dobrilo, Mrdović Ranko, Bulatović Ljubomir, Lekić Sava, Bulatović Milija,Vuksanović Željko, Stanković Simon, Raičević Stevan, Spalević Ivica, Radović Miloš.

Kandidati koji su uspješno položili treba da pripreme sledeća dokumenta :

1. Uvjerenje o državljanstvu
2. Uvjerenje o prebivalištu
3. Ovjerena kopija diplome
4. Ljekarsko uvjerenje ( za poslove zaštite za nošenje vatrenog oružja)
5. Uvjerenje iz osnovnog suda
6. Uvjerenje iz organa za prekršaje
7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova zaštite, ili Uvjerenje o vremenu provedenom na poslovima policijskog službenika ili bezbjedonosno-odbrambenim poslovima
8.Saglasnost za vršenje provjere po clanu 19 tacka 7 Zakona o zaštiti lica i imovine

Neophodna dokumenta predati, uz zahtjev u Upravu Policije u Podgorici
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori