Polaganje stručnog ispita

Obavještavam Vas da će se polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara obaviti na Pravnom fakultetu u Podgorici u subotu 18.01.2014.godine, sa početkom u 8 časova. Polaganju stručnog ispita iz Vašeg privrednog društva mogu pristupiti kandidati kojima je rješenjem Ministra unutrašnjih poslova odobreno polaganje stručnog ispita.

Ukoliko u Vašem društvu postoje lica koja su sa uspjehom završila proces osposobljavanja za vršenje poslova zaštite na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, neophodno je da za njih podnesete zahtjev da im se odobri polaganje stručnog ispita.  Uz zahtjev je potreno priložiti i uvjerenje (sertifikat) o uspješno završenoj obuci na Policijskoj akademiji.

Za svakog kandidata, potrebno je izvršiti uplatu troškova za polaganje stručnog ispita u iznosu od 137,50EUR (po jednom kandidatu) saglasno članu 8 Pravilnika o načinu osposobljavanja, programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara (”Sl.list RCG”, br.07/06 i ”Sl.list CG”, br.53/11), na žiro račun Policijske akademije br. 530-20137-33 kod MONTENEGRO BANKE.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti i kandidati koji u prethodnim rokovima nijesu položili stručni ispit u cjelosti. Za ponovno polaganje dijela stručnog ispita, potrebno je izvršiti uplatu 20% po nepoloženom predmetu od iznosa predviđenog za polaganje ( jedan predmet – 27,50EUR, dva predmeta – 55,50EUR), a za polaganje ispita u cjelosti potrebno je uplatiti ukupan iznos predviđen za polaganje stručnog ispita.

Ovjeren primjerak uplatnice za svakog kandidata potrebno je dostaviti sekretaru Komisije prije ispita, kao i fotokopiju sertifikata o završenoj obuci na Policijskoj akademiji. Na polaganju, potrebno je da kandidat ponese ličnu kartu ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može izvršiti identifikacija kandidata.

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.