UPTC Montenegro

OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani kandidati, Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za: Budvu: pocetak kursa  je 07. 04  u 09h u prostorijama “ Akademije Znanja” Budva (raspored ovdje) Podgoricu : pocetak kursa  je 14. 04  u 09h u prostorijama “ UPTC-MNE” (raspored ovdje) u ulici Dr Vukašina Markovića br. 80 Podgorica.

DETAIL

Polaganje stručnog ispita

Obavještavam Vas da će se polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara obaviti na Pravnom fakultetu u Podgorici u subotu 18.01.2014.godine, sa početkom u 8 časova. Polaganju stručnog ispita iz Vašeg privrednog društva mogu pristupiti kandidati kojima je rješenjem Ministra unutrašnjih poslova odobreno polaganje stručnog ispita.

DETAIL

Vanredni rok i ost.

Obavještavam Vas da će se vanredni ispitni rok za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica, imovine i dobara održati 07.12.2013.godine, sa početkom u osam časova na Pravnom fakultetu (sala br.4).

DETAIL

Datum polaganja stručnog ispita

Polaganje stručnog ispita je zakazano za 30.11.2013. godine sa početkom u 8h na Pravnom Fakultetu u Podgorici.

DETAIL