Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica

START:
06.07.2015.
DURATION:
4 nedjelje (sa radnim subotama)
CREDIT:
300,00 €

Address

Dr Vukašina Markovića, Podgorica, Montenegro   View map

Categories

UPTC Podgorica

Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za obrazovni program Zaštita lica i imovine u Podgorici. Početak kursa je 06.07.2015. godine u prostorijama UPTC Montenegro, ulica Vukašina Markovića 80, sa početkom u 09.00 sati.

 

Preduvjeti: Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte, original se dostavlja na uvid a kopija ostaje u arhivi UPTC-Montenegro.

 

Trajanje: Obuka je u trajanju od četiri nedjelje (sa radnim subotama).

 

Predavanja: Početak predavanja je u 09.00 sati, a završetak u 14.00 sati.

 

Predmeti:

1.Pravni Aspekti

2. Osnovi kriminalistike

3. Osnovi i pomoći

4. Tehnička zaštita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu

5. Fizička zaštita

6. Samoodbrana,

7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika

8. Rukovanje naoružanjem ( ukupno 172 časa)

 

Cijena: Cijena programa je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate)

 

Napomena: Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predviđeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.

 

Kontakt informacije za prijave:
Telefon: +382 (0) 20 290 209

STRUČNA SLUŽBA UPTC Montenegro
Biljana Stojanović telefon: 067 272 479  e-mail: biljana.stojanovic@uptc.me
Ana Vukčević telefon: 067 266 589  e-mail: ana.vukcevic@uptc.me

 

Donesi već danas odluku koja može promijeniti tvoju budućnost nabolje!

PRIJAVI SE