Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica

START:
01.09.2015.
DURATION:
4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati
CREDIT:
300,00 €

Address

Dr Vukašina Markovića, Podgorica,   View map

Categories

UPTC Podgorica

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata u Podgorici. Početak kursa  je 01.09.2015. god. u 09h u prostorijama “ UPTC-MNE”  u  ulici  Dr Vukašina   Markovića  br. 80 Podgorica.

Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi  ( III nivo kvalifikacije obrazovanja )  i kopiju lične karte.  Original se dostavlja na uvid, a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.
Obuka traje  četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 14h.

Predmeti :

1.Pravni aspekti ,
2. Osnovi kriminalistike,
3. Osnovi prve pomoći,
4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,
5. Fizička zaštita,
6. Samoodbrana,
7.Osnovi komunikacija , ljudskih prava i etike
8. Obuka u rukovanju naoružanjem

( ukupno 172 časa).

Cijena obuke je 300,00 €  (povoljnost  plaćanja u dvije rate).

Napomena :  Kandidati koji  ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom,  imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt :  Biljana  Stojanović ,  067/ 272 479,  Ana Vukčević  067/266-589, Fix 020/290-209

Donesi već danas odluku koja može promijeniti tvoju budućnost nabolje!

PRIJAVI SE