URBAN PROTECTION TRAINING CENTER MONTENEGRO RASPISUJE OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani ,
Obavještavamo  Vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Podgoricu : početak kursa je planiran za  18.4.2022. god.  sa pocetkom  u 09h.

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje  ZAŠTITAR/KA lica i imovine
dostavi  ovjerenu  diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte  dostavljeni dokumenti  ostaju  u arhivi  UPTC-MNE.
Obuka je u trajanju od  IV nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je od 09h. Predmetne  oblasti  za za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine :  1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi  kriminalistike, 3. Osnovi prve  pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika, 8.Obuka o  Rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa)

Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost  plaćanja u II rate)
Napomena : Kandidati koji  sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt: 067/671-993  fix 020/290-209

 

Direktorica  UPTC-MNE

 Biljana Stojanović

 

 

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori