Prijem novih kadidata za kurs – Podgorica

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata za :
Podgoricu: početak kursa je 27.04.2015. god. u 09h u prostorijama “ UPTC-MNE” u ulici Dr Vukašina Markovića br. 80, Podgorica.

Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi
( III nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične katre. Original se dostavlja na uvid, a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.
Obuka traje četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 14h.
Predmeti :
1.Pravni aspekti ,
2. Osnovi kriminalistike,
3. Osnovi prve pomoći,
4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,
5. Fizička zaštita,
6. Samoodbrana,
7.Osnovi komunikacija , ljudskih prava i etike
8. Obuka u rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa).
Cijena obuke je 300,00 € (povoljnost plaćanja u dvije rate).

Napomena : Kandidati koji ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt :
Biljana Stojanović, 067/272-479
Ana Vukčević 067/266-589
Fix 020/290-209

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.