Prijem novih kandidata za Podgoricu

Prijem novih kandidata za Podgoricu

Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za:
Podgoricu : početak kursa je 08.06..2015. god. u prostorijama ,, UPTC” ul Vukašina Markovića br. 80 sa početkom u 09h.
Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi
( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte.
Original se dostavlja na uvid a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.
Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je u 09 h – 14h.

Predmeti:
1.Pravni Aspekti,
2. Osnovi kriminalistike,
3. Osnovi i pomoći,
4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,
5. Fizička zaštita,
6. Samoodbrana,
7. Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika,
8. Rukovanje naoružanjem
(ukupno 172 časa)
Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate).
Napomena:
Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt : 020/ 290-209

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.