Zaštita lica i imovine UPTC Bijelo Polje

START:
01.09.2015.
DURATION:
4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati
CREDIT:
300,00 €

Address

Hotel Dominus, Bijelo Polje, Crna Gora   View map

Categories

UPTC Bijelo polje

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata u Bijelom Polju. Početak kursa je 01.09.2015. godine u 09h u prostorijama  Hotela“ Dominus”,  Ul. Đorđija Stanića  br. 31  u Bijelom Polju.

Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi  ( III nivo kvalifikacije obrazovanja )  i kopiju lične karte.  Original se dostavlja na uvid, a kopija ostaje u arhivi UPTC Montenegro.
Obuka traje  četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09.00 do 14.00 sati.

Predmeti :

1. Pravni aspekti ,
2. Osnovi kriminalistike,
3. Osnovi prve pomoći,
4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,
5. Fizička zaštita,
6. Samoodbrana,
7. Osnovi komunikacija , ljudskih prava i etike
8. Obuka u rukovanju naoružanjem

( ukupno 172 časa).
Cijena obuke je 300,00 €  (povoljnost  plaćanja u dvije rate).
Napomena :  Kandidati koji ne savladaju predviđeni program sa uspjehom,  imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Dodatne informacije:  Biljana  Stojanović ,  067/ 272 479,  Ana Vukčević  067/266-589, Fix 020/290-209

Donesi već danas odluku koja može promijeniti tvoju budućnost nabolje!

PRIJAVI SE