Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica

Prijavi se

START:
18.01.2016.
DURATION:
4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati
CREDIT:
300,00 € (postoji povoljnost plaćanja u dvije rate)

Address

Dr. Vukašina Markovića, Podgorica, Crna Gora   View map

Categories

UPTC Podgorica

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine. Kurs u Podgorici počinje 18. 01. 2016. god. u 09 časova u prostorijama “UPTC-MNE” u ulici Dr Vukašina Markovića br. 80.

Obuku za ovo deficitarno, perspektivno i izuzetno cijenjeno zanimanje realizuje organizator obrazovanja odraslih Urban Protection Training Centar Montenegro. Potreba za licenciranim zaštitarima je sve veća, što može biti dragocjena informacija za nezaposlena lica. Vremenski interval od početka obuke do zaposlenja je relativno kratak, a praćen je sveobuhvatnom podrškom polaznika i brigom o njihovim potrebama. Ustanova daje i preporuke obučenih kandidata za konkretne poslove, tako da kontinuiranom edukacijom i praćenjem daljih rezultata pomaže polaznicima da na visokom nivou obavljaju svoje radne zadatke.


Obuka traje četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 14h. Predmeti : 1. Pravni aspekti zaštite lica i imovine, 2. Fizička zaštita, 3. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 4. Obuka u rukovanju naoružanjem, 5. Osnovi kriminalistike, 6. Osnovi komunikacije, ljudskih prava i etike, 7. Osnovi prve pomoći i 8. Samoodbrana ( ukupno 172 časa).


Cijena obuke je 300,00 € (postoji povoljnost plaćanja u dvije rate).
Napomena : Kandidati koji ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa , kao i konsultacija i popravnog ispita bez novčane nadoknade.


e-mail: direktor@uptc.me
Tel. 020 290 209; 067 272 479; 067 266 589

Odgovori