All Course

ID Course Name Duration Start Date
MART: OBUKA ZA ZAŠTITARE LICA I IMOVINE 20.03.2023.
Zaštita jednakosti 3 mjeseca 15.02.2016.
Zaštita lica i imovine UPTC Bijelo Polje 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 02.11.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Bijelo Polje 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 16.11.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Bijelo Polje 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 30.11.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Bijelo Polje 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 18.01.2016.
Zaštita lica i imovine UPTC Bijelo Polje 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 28.03.2016.
Zaštita lica i imovine UPTC Bijelo Polje 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 01.09.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Budva 4 nedjelje (sa radnim subotama) 02.03.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Budva 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 16.11.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Budva 4 nedjelje (sa radnim subotama) 18.05.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Budva 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 14.09.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica 4 nedjelje (sa radnim subotama) 08.06.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica 4 nedjelje (sa radnim subotama) 06.07.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 09.11.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 30.11.2015.
Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 18.01.2016.
Zaštita lica i imovine UPTC Podgorica 4 nedjelje (sa radnim subotama) od 9 do 14 sati 01.09.2015.

Courses By Category

Odgovori