OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani,
obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za Podgoricu,a početak kursa je planiran za 15.8.2022. god. sa početkom u 09h.
Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine
dostave ovjerenu diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte – dostavljeni dokumenti ostaju u arhivi UPTC-MNE.
Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je od 09h. Predmetne oblasti za za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine:

  1. Pravni aspekti
  2. Osnovi kriminalistike
  3. Osnovi prve pomoći
  4. Tehnička zaštita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu
  5. Fizička zaštita
  6. Samoodbrana
  7. Osnovi komunikacija, ljudska prava i etika
  8. Obuka o rukovanju naoružanjem

( ukupno 172 časa)

Cijena obuke je 300€ (povoljnost plaćanja u II rate)
Napomena: Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predviđeni program, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.
Kontakt: 067/671-993 fix 020/290-209

Direktorica UPTC-MNE
Biljana Stojanović

 

 

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori