OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

URBAN PROTECTION

TRAINING CENTER

    MONTENEGRO

Podgorica 12.5.2021. god.

 

 

OGLAS

za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

 

Poštovani,

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Podgoricu: početak kursa je planiran za 14.6.2021 god. sa početkom u 09h.

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine dostave ovjerenu diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte. Dostavljeni dokumenti ostaju u arhivi UPTC-MNE.

Obuka je u trajanju četiri nedjelje (sa radnim subotama).

Početak predavanja je od 09h. Predmetne oblasti za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine:

1. Pravni aspekti, 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi prve pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7. Osnovi komunikacija,  ljudska prava i etika, 8. Obuka o Rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa).

Cijena obuke je 300,00 €  (povoljnost plaćanja u II rate).

Napomena :  Kandidati  koji  ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom,  imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.

 

Tel. 067/266-589, 067/671-993; fix 020/290-209

Direktorica UPTC-MNE

Biljana Stojanović

 

 

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori