Prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO

Organizator obrazovanja odraslih

Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica

Tel. 020 290 209; 067 266 589


____________________________________________________________________________________

OBAVJEŠTENJE

za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

 

Poštovani,

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata u:

Podgorici: početak kursa je  16.1.2020.god.  u prostorijama  ” UPTC-MNE ” u ulici Dr Vukašina Markovića br. 80, Podgorica.

Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi ( III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte. Original se dostavlja na uvid, a kopija ostaje u arhivi  UPTC-MNE.

Obuka traje IV nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 13:30 h. Predmeti:  1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi prve pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudskih prava i etike i 8.Obuka u rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa).

Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate).

Napomena : Kandidati koji ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt : Ana Vukčević, 067/266-589; 020/290-209

 

Direktorica  UPTC-MNE

Biljana Stojanović

 

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori