Oglas za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Oglas za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

PU “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO”

Organizator obrazovanja odraslih

Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica

website: www.uptc.me

e-mail: direktor@uptc.me

Tel. 020 290 209; 067 266 589

                                                     
 ____________________________________________________________________________________

Podgorica 12.12.2019.god.

OGLAS

za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

 

Poštovani,

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Podgoricu: početak kursa je  23.12.2019.god.  u prostorijama ,, Urban Protection Training Centra” u 09:00h

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine
dostave ovjerenu  diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte  dostavljeni dokumenti  ostaju  u arhivi  UPTC-MNE.
Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je u 08h -13:00h
Predmetne  oblasti   za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine :  1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi prve pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika, 8.Obuka o Rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa)

Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate)
Napomena : Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

 
Kontakt ; 067/266-589, 067/671-993 fix 020/290-209

 

Direktorica  UPTC-MNE

                                                       

Biljana Stojanović

 

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori