Oglas za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Oglas za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

PU “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO”

Organizator obrazovanja odraslih

Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica

website: www.uptc.me

e-mail: direktor@uptc.me 

                                                      Tel. 020 290 209; 067 266 589

 ____________________________________________________________________________________                         

 

OGLAS

za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

 

 

Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine.

Kurs u Podgorici počinje u četvratak 11. 11. 2019. god. u 09 časova u prostorijama Akademija znanja u Budvi.

Obuku za ovo deficitarno, perspektivno i izuzetno cijenjeno zanimanje realizuje organizator obrazovanja odraslih Urban Protection Training Centar Montenegro.

Potreba za licenciranim zaštitarima je sve veća, što može biti dragocjena informacija za nezaposlena lica. Vremenski interval od početka obuke do zaposlenja je relativno kratak, a praćen je sveobuhvatnom podrškom polaznika i brigom o njihovim potrebama. Ustanova daje i preporuke obučenih kandidata za konkretne poslove, tako da kontinuiranom edukacijom i praćenjem daljih rezultata pomaže polaznicima da na visokom nivou obavljaju svoje radne zadatke.

Obuka traje  četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 14h. Predmeti :  1. Pravni aspekti  zaštite lica i imovine, 2. Fizička zaštita, 3. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 4. Obuka u rukovanju naoružanjem, 5. Osnovi kriminalistike, 6. Osnovi komunikacije , ljudskih prava i etike, 7. Osnovi prve pomoći  i  8. Samoodbrana ( ukupno 172 časa).

Cijena obuke je 300,00 €  (postoji povoljnost  plaćanja u dvije rate).

Napomena :  Kandidati  koji  ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom,  imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa , kao i konsultacija i popravnog ispita bez novčane nadoknade.

 

Tel. 020 290 209; 067 272 479; 067 266 589

 

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori