BESPLATNA OBUKA ZA ZANIMANJE ZAŠTITAR/KA LICA I IMOVINE U BUDVI

BESPLATNA OBUKA ZA ZANIMANJE ZAŠTITAR/KA LICA I IMOVINE U BUDVI

PU “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO”

Organizator obrazovanja odraslih

Ul. Vukašina Markovića br. 80, Podgorica

website: www.uptc.me

e-mail: direktor@uptc.me  

Tel. 020 290 209; 067 266 589

         _____________________________________________________________________________________

BESPLATNA OBUKA ZA ZANIMANJE ZAŠTITAR/KA LICA I IMOVINE U BUDVI

Zavod za zapošljavanje podržao nezaposlena lica omogućavanjem besplatne obuke za stručnu kvalifikaciju zaštitar/ka lica i imovine

 

Podgorica 15.10.2019.god

 

Po Ugovoru o programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije zaključenog između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Organizatora obrazovanja odraslih Urban Protection Training Centar Montenegro biće obučeno 12 nezaposlenih lica u Budvi.

Zavod za zapošlajvanje je prepoznao značaj ovog deficitarnog zanimanja u oblasti bezbjednosti i nezaposlenim licima omogućio besplatnu obuku, koja traje 30 dana, nakon čega polaznici polažu ispit za dobijanje sertifikata.

Stručni timovi PU “Urban Protection Training Centar Montenegro” permanentno obavljaju evaluaciju i monitoring procesa, kvaliteta i rezultata programa. Dio monitoringa je i praćenje polaznika na stručnom ispitu, pred komisijom MUP-a.

Potreba za licenciranim zaštitarima je sve veća, što može biti dragocjena informacija za nezaposlena lica. Vremenski interval od početka obuke do zaposlenja je relativno kratak, a praćen je sveobuhvatnom podrškom polaznika i brigom o njihovim potrebama. Ustanova daje i preporuke obučenih kandidata za konkretne poslove, tako da kontinuiranom edukacijom i praćenjem daljih rezultata pomaže polaznicima da na visokom nivou obavljaju svoje radne zadatke.

 

Kontakt osoba:  Biljana Stojanović, direktorica

 telefon: +382 67 671 993

e-mail: direktor@uptc.me

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori