Prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

URBAN PROTECTION

TRAINING CENTER

    MONTENEGRO                                            

Podgorica 10.06.2019.god.

 

OGLAS
za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani ,
Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Podgoricu : početak kursa je 01.07.2019 god. u prostorijama ,, Urban Protection Training Centra” u 08h.

Neophodno je da kandidati koji se prijavljuju za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine
dostave ovjerenu diplomu o završenoj srednjoj školi ( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične karte dostavljeni dokumenti ostaju u arhivi UPTC-MNE.
Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je u 08h -13:00h
Predmetne oblasti za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine : 1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi prve pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika, 8. Obuka u rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa)

Cijena obuke za zanimanja je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate)
Napomena :Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.

Kontakt ; 067/266-589, 067/671-993 fix 020/290-209

                                                                                                                                                     Direktorica UPTC-MNE


Biljana Stojanović

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori