Govor Aleksandra Đuričkovića – Okrugli sto na temu “Zaštitar u školi”

Govor Aleksandra Đuričkovića – Okrugli sto na temu “Zaštitar u školi”

POŠTOVANI,

Kao neko ko je većinski dio života posvetio kompleksnoj temi bezbjednosti, dominantnog sam uvjerenja da bi svaki pojedinac trebalo da živi sa prirodno urođenom željom da doprinosi stvaranju boljeg i humanijeg društva. Prioriteti mogu biti različiti u odnosu na perspektive promatranja. Ali, vjerujem da je zajednički zaključak isti – preventivno zaštititi i sačuvati osnovnu ćeliju zdravog društva: njegov podmladak. Dakle, da čuvamo ugled i dostojanstvo pojedinaca – prvenstveno djece tj. učenika, ali i svih onih odgovornih za njihov zdravi razvoj i vaspitanje: roditelja, prosvjetnih radnika i cjelokupnog obrazovnog sistema.
Na osnovu istraživanja koje je obavila naša Ustanova, raspolažemo podacima o činjenici da je vršnjačko nasilje postalo alarmantno i da je u stalnom porastu. U toku smo sa vaspitno-disciplinskim mjerama i naporima školskih ustanova da suzbiju te veoma opasne pojave, kako u aktuelnom vremenu, tako i u budućnosti. Posebno što agresija djece i mladih može postati osnova za razvoj kriminaliteta.
Mi smo spremni da projektom Zaštitar u školi pokrenemo više konkretnih projektnih aktivnosti:
*Obavićemo doedukaciju najboljih zaštitara iz više security agencija – program ovakve obuke koncipiraju najveći eksperti iz sfere bezbjednosti. Teži se kreiranju profila koji po mnogo čemu prevazilazi očekivane osnove zaštitarske profesije. Pred odabrane će biti postavljen jasno definisan cilj prema kome će se usmjeriti samo oni najspremniji – nosioci jakih mentalnih sposobnosti, upečatljivih karaktera i sposobni da uspostave odnos zasnovan na zdravom autoritetu. Školski zaštitar mora biti upućen u savremenu metodologiju rada sa djecom, njihova podrška i oslonac. Ali I onaj čiji se lik i djelovanje apsolutno uvažavaju. U skladu sa okruženjem, zaštitar u školi mora posjedovati fantastičnu moć zapažanja detalja, te razotkrivati eventualno potisnute i neizrečene probleme. A recesivno djelovanje doslovno u potpunosti sankcionisano, odnosno, usmjereno isključivo ka spoljnim prestupnicima i nepozvanim uzurpatorima školskog reda i mira. Svako zaštitarsko lice biće jasno uočljivo dostojanstvenom, specifičnom uniformom koju, osim amblema firme krasi i diskretna profesionalna oprema. Od presudne važnosti biće konstantno aktiviran prenosni sistem video nadzora, kojim će se pribavljati autentični i objektivni dokazni material.
*Jedinica školskih zaštitara koja će u svakom momentu biti spremna da adekvatno detektuje sve oblike vršnjačkog nasilja i da, pravovremeno, u skladu sa projektnim planom, reaguje i dostavlja izvještaje Centarli i Nastavničkom vijeću. Zapravo, možemo govoriti o formiranom Dežurnom Operativnom Centru koji će, osim ove eksterne saradnje sa upravama škola, sprovoditi i internu obradu podataka. Samim tim, i posjedovati sopstvenu, zasebno arhiviranu bazu dostupnoj policiji. Dakle, rad zaštitara bi bio praćen i kontrolisan od strane stručnog lica, rukovodioca ove službe obezbjeđenja.
* Jedinica školskih zaštitara će realizovati i aktivnost preveniranja kroz aspekat bezbjednosti i opšteg društvenog dobra i prosperiteta. Uz punu svjesnost čitavog spleta negativnih lančanih reakcija koje proizilaze iz svih oblika nasilja, nastojaćemo da, kroz različite kreativne edukacije, spriječimo diskriminaciju, omalovažavanje, netrpeljivost, kao i verbalne konflikte među djecom i omladinom. Jasno ćemo, raznim primjerima iz neposrednog I šireg okruženja dokazati da, i najmanja devijacija ponašanja, može, po principu efekat leptira, ostaviti permanente ožiljke na duševnoj sferi mlade ličnosti. Gubeći potporu za zdrav samorazvoj, mlada osoba će, ne samo izgubiti na kvalitetu kreiranja sopstvenih ciljeva i ambicija, već izgubiti sposobnost da, u daljoj budućnosti, bude zdrav oslonac budućim generacijama.
Značaj projekta Zaštitar u školi prepoznali su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo prosvjete koje, ne samo da je dalo podršku za njegovu realizaciju, već direktno otvorilo vrata svih škola, kako bismo što neposrednije prišli problemu i osvarili jedinstvenu komunikaciju sa našom djecom, najznačajnijem elementu i pokretačkom impulsu cjelokupne priče.
Zahvaljujem Vam na podršci!

U Podgorici, 9. 11. 2016. god.

Aleksandar Đuričković, osnivač i vlasnik

fdff

dsc_9169

dsc_9168

dsc_9167

dsc_9161

dsc_9160

dsc_9159

dsc_9156

dsc_9154

dsc_9150

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori