Najviše prijava nasilja nad životinjama

Najviše prijava nasilja nad životinjama

Najviše prijava nasilja nad životinjama

Objavljeno: 2.8.2016 20:27 Izvor: Portal Vijesti.me

„Do sada je bilo najviše prijava nasilja nad životinjama. Na osnovu popunjenih upitnika i informatvnih poziva, očekivano je da bude više prijava u drugoj polovini septembra“, saopštila je koordinatorka Rajka Đuričković.

Građani su, putem SOS linije za bezbjednost, do sada najviše prijavljivali nasilje nad životinjama, saopštili su Urban protection training center Montenegro (UPTC MNE) i nevladina organizacija Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica.

SOS liniju za bezbjednost (zaštita ljudi, zaštita životinja i zaštita životne sredine) pokrenuli su UPTC MNE i Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica, kao jednu od projektnih aktivnosti podržanih od Zavoda za zapošljavanje.

„Do sada je bilo najviše prijava nasilja nad životinjama. Na osnovu popunjenih upitnika i informatvnih poziva, očekivano je da bude više prijava u drugoj polovini septembra“, saopštila je koordinatorka Rajka Đuričković.

Konstatovano je, kroz analizu problema nasilja, da je vršnjačko nasilje u porastu.

“Uvjereni smo da će mehanizmi suzbijanja ove vrste nasilja doći do izražaja kroz saradnju sa Ministarstvom prosvjete, kao i uz svesrdnu podršku roditelja“, saopštila je Đuričković.

Kako navodi, Protokol o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Službom zaštite dodatno doprinosi kvalitetu rada linije.

Brojevi na koji građani prijavljuju nasilje su 067 017 111 i 067 018 111, uz mogućnost korišćenja telefona, vibera i upitnika.

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori