Posjeta Službi zaštite i spašavanja –  Podgorica 06. 05. 2016.

Posjeta Službi zaštite i spašavanja – Podgorica 06. 05. 2016.

Polaznici obuke “SOS LINIJE ZA BEZBJEDNOST” koju organizuje “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO” bili su u posjeti Službi zaštite i spašavanja – Vatrogasnoj službi – Podgorica 06. 05. 2016. godine. Nakon srdačnog dočeka operativaca i predavanja Zdravka Blečića, polaznici su bili prisutni u Dispečerskom centru u kome su se upoznali sa funkcionisanjem linije 123 i procedurom odgovora na pozive, pitanja i sugestije.
Prof. Zoran Radović je u kontekstu ekoloških incidenata imao kraće izlaganje i informisanje polaznika o sankcijama za ekološki kriminal. Cilj posjete i predavanja je povezivanje “SOS LINIJE ZA BEZBJEDNOST” sa linijom 123 koje je predviđeno Protokolom o saradnji. Podsjećamo da je “URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MONTENEGRO” u saradnji sa NVO “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica” 18.01.2016. godine otpočeo realizaciju projekta “Zaštita jednakosti” koji je odobren od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u okviru grant šema.
Jedanaest osoba sa invaliditetom je pri kraju obuke za rad na SOS liniji za bezbijednost (zaštita ljudi, zaštita životinja i zaštita životne sredine). Nakon sprovedene obuke, od juna 2016. godine, 5 lica će biti rado angažovana na period od 4 mjeseca.

osi11

osi10

osi9

osi8

osi7

osi6

osi5

osi4

osi3

osi2

osi1

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori