Počela obuka OSI za rad na SOS liniji za bezbjednost

Projektom je predviđena obuka 10 lica sa invaliditetom za poslove SOS linije za bezbijednost (zaštita ljudi, zaštita životinja i zaštita životne sredine)

Obuka je počela 15. februara 2016. godine i trajaće do 15. maja 2016. godine.

Održava se dva puta nedjeljno. Predavači(ce) su: Slavica Striković, ekspertkinja za ljudska prava, Nevenka Vuković, filozofkinja, predavačica etike SOS linije i mehanizama zaštite jednakosti, Nataša Dragović, predavačica osnova komunikacija i ljudskih prava i Zoran Radović, pravnik, predavač pravnih aspekata, krivične oblasti, prekršaja i zakona.

Projektom koordinira Rajka Đuričković.
Policajci, zaštitari i vatrogasci koji će biti uključeni u implementaciju SOS linije za bezbjednost će proći obuku ra rad na SOS liniji, kao i kompletnu proceduru za sticanje znanja i vještina potrebnih za saradnju SOS linije i institucija sistema.
SOS linija će biti i telefonska i e-mail forma.

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori