Kurs u Bijelom Polju

Kurs u Bijelom Polju

Poštovani polaznici,

Početak kursa u Bijelom Polju koji je planiran od 28. 03.odlaže se za 7 dana. O svim deteljima će prijavljeni polaznici biti informisani.

Obuka traje četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 14h. Predmeti : 1. Pravni aspekti zaštite lica i imovine, 2. Fizička zaštita, 3. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 4. Obuka u rukovanju naoružanjem, 5. Osnovi kriminalistike, 6. Osnovi komunikacije , ljudskih prava i etike, 7. Osnovi prve pomoći i 8. Samoodbrana ( ukupno 172 časa).
Cijena obuke je 300,00 € (postoji povoljnost plaćanja u dvije rate).
Napomena : Kandidati koji ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa , kao i konsultacija i popravnog ispita bez novčane nadoknade.
e-mail: direktor@uptc.me
Tel. 020 290 209; 067 272 479; 067 266 589

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.

Odgovori