OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani kandidati ,

Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Budvu : početak kursa je 02.03.2015. god. u prostorijama ,, Akademija Znanja “u Budvi sa početkom u 09h.
Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi
( III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične katre
original se dostavlja na uvid a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.

Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je u 09 h – 14h
Predmeti :
1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi i pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika, 8. Rukovanje naoružanjem ( ukupno 172 časa)
Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate)
Napomena :
Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt :
Biljana Stojanović 067 /272-479
Ana Vukčević 067/266-589 ,
Fix 020/290-209

Direktorica UPTC-MNE
Nevenka Vukovi

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.