Konkurs

Agencija za zaštitu lica i imovine „ALFA AC“ d.o.o. Podgorica, oglašava dva slobodna radna mjesta za poziciju:
– Zaštitar lica i imovine

Mjesto rada: Hotel „Bečići“, Jadranski put br. 6, Budva

Uslovi koje kandidat mora da ispunjava:
– Da posjeduje dozvolu za vršenje poslova zaštite;
– Da ima najmanje III stepen stručne spreme;
– Da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
– Da nije kažnjavan za prekršaj javnog reda i mira sa elementima nasilja.
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:
– Kratku biografiju;
– Dokaz o posjedovanju dozvole / položenom stručnom ispitu.
Prijavu sa traženim dokumentima donijeti lično
23.01.2015. godine, najkasnije do 11:30h u prostorijama Akademije Znanja, Budva.
Razgovor sa kandidatima će se obaviti istog dana u 12:00h.

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.