Obavjestenje – u toku je prijem novih kandidata!

Poštovani ,

Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Budvu : početak kursa je 08.12.2014 god. u 09 h u prostorijama ,, Akademija Znanja “u Budvi. Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi ( III nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične katre original se dostavlja na uvid a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.
Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama). Početak predavanja je u 09 h – 14h Predmeti : 1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi i pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika, 8. Rukovanje naoružanjem ( ukupno 172 časa)
Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate) Napomena : Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt : Biljana Tomović 067/ 272 -479 , Ana Vukčević 067 /266-589 fix 020/ 290-209 UPTC-MNE

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.