Obavjestenje za prijem novih polaznika

Poštovani kandidati ,
Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata u:
Podgorici : početak kursa je 12.01.15. god. u 09h u prostorijama “ UPTC-MNE” u ulici Dr Vukašina Markovića br. 80 Podgorica.
Budvi: početak kursa je 12.01.2015. god u 09h u prostorijama “ Akademije Znanja” Budva .
Bijelom Polju: početak kursa je 26.01.2015. god. u 09h u prostorijama Hotela“ Dominus”,
Ul. Đorđija Stanića br. 31 u Bijelom Polju.
Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi ( III nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične katre. Original se dostavlja na uvid, a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.
Obuka traje četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 14h.
Predmeti :
1.Pravni aspekti ,
2. Osnovi kriminalistike,
3. Osnovi prve pomoći,
4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,
5. Fizička zaštita,
6. Samoodbrana,
7.Osnovi komunikacija , ljudskih prava i etike
8. Obuka u rukovanju naoružanjem
( ukupno 172 časa).
Cijena obuke je 300,00 € (povoljnost plaćanja u dvije rate).
Napomena : Kandidati koji ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt : Biljana Tomović 067 272 479
Ana Vukčević 067 266 589
fax 020 290 209

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.