OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani kandidati ,
Obavještavamo vas da je u toku prijem novih kandidata u:
Budvi: pocetak kursa je 03.11.2014.god. u 09h u prostorijama “ Akademije Znanja” Budva .
Podgorici :
pocetak kursa je 10.11.2014.god. u 09h u prostorijama “ UPTC-MNE” u ulici Dr Vukašina Markovića br. 80, Podgorica.
Bijelom Polju: početak kursa je 17.11.2014.god. u 09h u prostorijama Hotela“ Dominus”,
Ul. Đorđija Stanića br. 31 u Bijelom Polju.

Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi ( III nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične katre. Original se dostavlja na uvid, a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.

Obuka traje četiri nedjelje (sa radnim subotama) od 09 h – 14h. Predmeti : 1.Pravni aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi prve pomoći, 4. Tehnička zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudskih prava i etike i 8. Obuka u rukovanju naoružanjem ( ukupno 172 časa).
Cijena obuke je 300,00 € (povoljnost plaćanja u dvije rate).

Napomena : Kandidati koji ne savladaju predvidjeni program sa uspjehom, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .

Kontakt : Biljana Tomović, savjetnica za nastavu, 020 290 209; 067 272 479

Direktorica UPTC-MNE,
Nevenka Vuković

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.