Obavjestenje o prijemu novih kandidata

Poštovani kandidati ,

    Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za: Podgoricu početak kursa je 29. 09. 2014 god. u 09h u prostorijama “ UPTC-MNE” ulica Dr Vukašina Markovića br. 80 Podgorica Budva: početak kursa je 06.10.2014 u 9h u prostorijama ,, Akademija Znanja “u Budvi.           

     Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi ( III nivo kvalifikacije obrazovanja ) i kopiju lične katre original se dostavlja na uvid a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.

     Obuka je u trajanju od IV nedjelje (sa radnim subotama). Početak predavanja je u 09 h – 14h

Predmeti :

1. Pravni Aspekti ,

2. Osnovi kriminalistike,

3. Osnovi I pomoci,

4. Tehnicka zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu,

5. Fizička zaštita,

6. Samoodbrana,

7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika,

8. Rukovanje naoružanjem ( ukupno 172 časa) Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost plaćanja u II rate)

Napomena: Kandidati koji sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade . Kontakt osoba :

Biljana Tomović 067 /272 -479

Ana Vukčević 067/266-589

fix 020/290-209

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.