OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani kandidati ,

Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za:

Bijelo Polje:   početak kursa  je 09. 06. 2014 god.  u 09h u prostorijama  Hotela“ Dominus” ul. Djordjija Stanića br.31  u Bijelom Polju.

Neophodno je: da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi
( III nivo kvalifikacije obrazovanja ) ,  ljekarsko uvjerenje I kopiju lične katre
original se dostavlja na uvid a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.

Obuka je u trajanju od  IV nedjelje (sa radnim subotama).
Početak predavanja je u 09 h – 14h
Predmeti :  1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi I pomoci, 4. Tehnicka zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika, 8. Rukovanje naoružanjem ( ukupno 172 časa)
Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost  plaćanja u II rate)
Napomena : Kandidati koji  sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program , imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade .
Kontakt osoba :   Biljana Tomović  067 /272 -479 i 020/290-209
biljana.tomovic@uptc.me
Direktor UPTC-MNE
Ivana Božović direktor@uptc.me

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.