OGLAS za prijem kandidata za osposobljavanje za zanimanje ZAŠTITAR/KA lica i imovine

Poštovani kandidati,

Obavještavamo Vas da je u toku prijem novih kandidata za:
Budvu: pocetak kursa  je 07. 04  u 09h u prostorijama “ Akademije Znanja” Budva (raspored ovdje)
Podgoricu : pocetak kursa  je 14. 04  u 09h u prostorijama “ UPTC-MNE” (raspored ovdje)
u ulici Dr Vukašina Markovića br. 80 Podgorica.

Neophodno je da kandidati dostave diplomu o završenoj srednjoj školi ( III/IV nivo kvalifikacije obrazovanja ),  ljekarsko uvjerenje – original se dostavlja na uvid a kopija ostaje u arhivi UPTC-MNE.

Obuka je u trajanju od  IV nedjelje (sa radnim subotama ).
Početak predavanja je u 09 h – 14h
Predmeti :  1.Pravni Aspekti , 2. Osnovi kriminalistike, 3. Osnovi I pomoci, 4. Tehnicka zastita, protivpožarna zaštita i zaštita na radu, 5. Fizička zaštita, 6. Samoodbrana, 7.Osnovi komunikacija , ljudska prava i etika, 8. Rukovanje naoružanjem

Cijena obuke je 300,00 € , (povoljnost  plaćanja u II rate)

Napomena :
UPTC-MNE pruža mogućnost za kandidate, koji  sa uspjehom ne savladaju predvidjeni program, imaju mogućnost ponovnog praćenja nastavnog programa bez novčane nadoknade.

Kontakt osoba : Biljana Tomović  067 272 479067 272 479 i 020/290-209020/290-209

Direktor UPTC-MNE
Ivana Božović

UPTC Montenegro je privatna Ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Primarna djelatnost Ustanove je osposobljavanje polaznika u Zaštiti lica i imovine. Osnivač Ustanove je Aleksandar Đuričković.